Sign In

x

Islık Dili’miz artık dünya mirası listesinde...

Asırlardır Doğu Karadeniz’de yankılanan ve Kuş dili olarak da bilinen Islık Dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alındı.

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.