Sign In

x

Belediyeler "e-Belediye" bilgi sistemini kullanacak.

Sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına imkan sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bunun yanı sıra noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak. Altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden izin belgesi alınacak. İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara para cezası verilecek. Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.