Sign In

x

İçişleri Harekete Geçti

İçişleri Bakanlığı ,son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9'ncu maddesine göre fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere "genel emir" çıkarma konusunda talimat verdi. Bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.