Sign In

x

Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı oldu

 Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,14 ile limon geldi

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.