Sign In

x

Türkiye yılda 750 milyon ton toprak kaybediyor

TEMA Ankara Temsilcisi Özer, "Bir yılda bütün ülkelerin kaybettiği toprak 23-24 milyar ton, Türkiye'nin kaybettiği toprak ise 750 milyon ton civarında." dedi.

"Bir yılda bütün ülkelerin kaybettiği toprak 23-24 milyar ton, Türkiye'nin kaybettiği toprak ise 750 milyon ton civarında. Türkiye'deki toprak kayıplarında topoğrafyanın, dağlık bir ülke olmasının, farklı iklimlere sahip olmasının çok önemli etkileri var ama bu durum hep vardı. Erozyonun yüksek olmasının nedenini yanlış arazi kullanımında, uygulanan yanlış tarım tekniklerinde ve insanlarımızın diğer faaliyetlerinde aramak zorundayız."

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.