Sign In

x

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri

Ankara'nın Çankaya ilçesi, 2018 sonu itibarıyla 920 bin 890'ı bulan nüfusuyla en kalabalık ilçe olma unvanını elinde bulundururken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.