Sign In

x

Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

FollowerStar
Followerstar.net
The Cleanest and
Safest Instagram
Bot. So you can
focus on what you
do the best - create.